International Green Guides of Iran

                                Under the license of "Tourguides Association of Fars Province"

                                Shiraz, Fars Prov., Iran

 

                                            

 
 

 توسعه صنعت گردشگری، سرآغاز توسعه پایدار در ایران 1400

 

 

نوروز و مسئله تحویل سال

پیشینه نوروز

نوروز به مانند جشن شب یلدا یا شب چله، جشن بهاربُد و دیگر جشن های گاهنباری که در آغاز و میانه فصل ها برگزار می شده اند، جشنی برگرفته از زمان و طبیعت است. برای دانستن سرآغاز پیدایش و میزان قدمت و دیرینگی جشن ها و مناسبت های برگرفته از طبیعت نیاز چندانی به پی جویی در منابع مکتوب و شواهد باستان شناختی نیست. چرا که اینچنین جشن ها، از زمان های بسیار دیرین و از هنگامی که انسانِ نخستین، محیط پیرامون خود و تغییرات فصول را درک کرده است، شناخته شده بوده اند. انسانِ آغازین، این زمان ها و هنگام های طبیعی را به دلیل نیازهای روزمره و مقتضیات طبیعی خود می شناخته و بین این روزها با دیگر روزهای سال تفاوتی قائل می شده است

در نتیجه، نوروز و جشن های مشابه در اعتدال بهاری، از دیرباز در میان مردمان سرزمین های گوناگون با نام ها و آیین ها و سنت های گوناگون روایی داشته و هنوز هم کم و بیش دارد. برای نمونه، جشن نوروز در میان سومریان و بابلیان با نام های «زَگموگ» و «اَکیتو» معمول بوده و شناخته می شده است.

  ادامه مطلب

  
   

   آخرین یادداشت ها

 

تصاوير ماه

 

 

 

 

 

 

 

All rights Reserved to www.Greenguideds.persianblog.ir