International Green Guides of Iran

                                Under the license of "Tourguides Association of Fars Province"

                                Shiraz, Fars Prov., Iran

 

                                            

 
 

 توسعه صنعت گردشگری، سرآغاز توسعه پایدار در ایران 1400

 

 

تاریخ بازی های المپیک

«کوه المپ» بلندترین قله ی یونان است که بلندی آن به 2985 متر می رسد، قله ی که سراسر سال پوشیده از ابرهای گوگردی است و همین حالت برای مردم یونان ابهام آمیز و مرموز بوده است. در دامنه ی این کوه دره ای سبز و خرم به نام «کرونوس» واقع شده است که مردم از دیرباز برای تفریح به این مکان می رفتند. «کرونوس» در باور یونانیان، نام خدایی بزرگ بود که بعدها «زئوس» یا «ژوپیتر» پسر کرونوس نامیده شد.

یونان کشوری بود با چند دولت شهر که بیشتر اوقات با یکدیگر در جنگ بودند. این مردم هر سال در بهار به دره ی کرونوس می رفتند و در آنجا با هم در صلح به سر می بردند. هریک از این دولت شهرها در دامنه ی این دره معبدی ویژه ی خود داشتند که در آن به ستایش و نیایش مشغول می شدند و نیایش خود را با بازی های ورزشی تکمیل می کردند. این دولت شهرها که به مرور از جنگ های بی شمار خسته شده بودند و آرامش را در دره ی کرونوس می دیدند، بر آن شدند تا به صورت صلح آمیز نیایش خود را در دامنه ی المپ برگزار کنند، با این توافق که در آن هنگام جنگی نباشد و مردمان همه ی دولت شهرها به راحتی در کنار یکدیگر گرد بیایند.


در اثر صلح و دوستی، آیین نامه ی ورزشی ای تنظیم شد و نخستین دوره ی این بازی ها 776 سال پیش از میلاد مسیح برگزار شد. دویدن، مشت زنی، ارابه رانی، کشتی و پنج گانه، مواد ورزشی آن سال ها بودند. این بازی ها به صورت هر چهار سال یا گاه پنج سال یک بار برگزار شد و این روند تا 38 سال پیش از میلاد مسیح یعنی حدود 736 سال برقرار بود.
سپس در جریان آشوب و ورود قبایل مختلف از جمله رومیان به دولت شهرهای مختلف یونان، این بازی ها دچار بی نظمی شد و سرانجام یک کشیش مسیحی برگزاری بازی ها را حرام دانست و دستور توقف آن را صادر کرد.

سال ها گذشت تا بازی های امروزین به بهانه ی آن دوره از بازی های یونان باستان آغاز گشت. نخستین دوره ی تازه ی بازی ها در سال 1896 در آتن برگزار شد و به صورت هر چهار سال یک بار ادامه یافت.

جنبه های اجتماعی بازی ها

این بازی ها بر چند پایه استوار شدند : تقدس، صلح طلبی، برابری، غیر ناسیونالیستی، آماتوری، جشن و شادمانی.

هر ورزشکار یا «آتلات» از هر شهر بار و بنه ی خود را بر دوش حمل می کرد (شبیه حج در اسلام). جایزه ی هر قهرمان تنها شاخه ای از برگ زیتون بود.

پیدایش بازی های نوین

رنسانس

رنسانس از پایان سده ی 15 میلادی و نیمه ی سده ی 16 اوج گرفت. نهضت علمی، ادبی و هنری رنسانس در اروپا و به خصوص ایتالیا آغاز شد و کشورهای اروپایی را دربرگرفت. بازگشت به تاریخ هنر و دانش های یونانی از عمده کارها بود. زیرا اروپاییان یونان را به عنوان پدر خود می دانستند.
بنابراین بار دیگر اروپا به سراغ یونان رفت و ادبیات یونان را ترجمه کرد. در این راه موضوع بازی های المپیک مطرح شد. دانشمندان و معماران فرانسوی، آلمانی و یونانی در عمل به جستجوی آثار دهکده ی المپ پرداختند، میدان و بناهای مخروبه ی تاسیسات را پیدا کرده و تصویر مناسبی را از آن ها نقاشی کردند.

المپیک نوین

بازی ها در سال 1896 در آتن برگزار شد. ایران تا سال 1936 در بازی ها شرکت نکرد. در آن سال با پیشنهاد رضا شاه، ایران وارد بازی های المپیک شد آن هم با گروهی از دانشجویان ایرانی که برای تحصیل به فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، آلمان و اتریش رفته بودند. آن ها لباسی متحد الشکل تهیه کرده و در گروه 19 نفری پا به دهکده ی المپیک نهادند.

بر اثر جنگ جهانی دوم و آثار آن، بازی ها در سه دوره تعطیل شده بود، تا اینکه در سال 1948 دوره ی دیگری از بازی ها در بریتانیا برگزار شد. کاروان ورزشی ایران با 52 نفر از ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و غیره عازم لندن شدند. بودجه ی اردو و سفر و اقامت را شاه و مجلس شورای ملی پرداختند. شاه ایران نیز به دعوت شاه بریتانیا به لندن رفت و در برخی از بازی ها تماشاگر بود.

کمیته ی ملی المپیک ایران، در سال 1326 تاسیس شد و همان سال به عضویت کمیته ی بین المللی المپیک درآمد.

 

  
   

   آخرین یادداشت ها

 

تصاوير ماه

 

 

 

 

 

 

 

All rights Reserved to www.Greenguideds.persianblog.ir