International Green Guides of Iran

                                Under the license of "Tourguides Association of Fars Province"

                                Shiraz, Fars Prov., Iran

 

                                            

 
 

 توسعه صنعت گردشگری، سرآغاز توسعه پایدار در ایران 1400

 

 

آموزش آنلاین تورگردانی رانسه برای موسسات تورگردانی خاورمیانه

خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گردشگری ـ مقامات فرانسه طرح آموزش آن لاین تورگردان ها و موسسات تورگردانی  کشورهای خاورمیانه را که قرار بود در مصر راه اندازی شود، در امارات راه اندازی کردند.
 
کریم مکاشیرا مدیر اجرایی دفتر خاورمیانه توریسم فرانسه در همین زمینه گفت:«مدل و برنامه کار کاملا به پایان رسیده و کاملا آماده راه اندازی است که احتمالا تا پایان امسال کار خود را آغاز خواهد کرد.»
 
وی افزود:« این طرح قرار بود ابتدا در مصر کار خود را آغاز کند اما با توجه به حوادثی که دراین کشور رخ داد و پیامد ناآرامی های جاری همه چیز متوقف شد و اکنون این طرح دوباره بازسازی شده و درکشور امارات کار خود را آغاز می کند.»
 
وی یادآور شد که طبق این طرح در ابتدا حدود پنج موسسه مسافرتی یا راهنمایان تور گردانی به طور آزمایشی انتخاب شده و مورد آموزش قرار می‌گیرند و پس از بررسی نتایج اولیه این طرح در مورد این تعداد موسسه، تصمیم‌گیری بعدی برای ادامه یا توسه کار در این پروژه صورت می‌گیرد.

 

  
   

   آخرین یادداشت ها

 

تصاوير ماه

 

 

 

 

 

 

 

All rights Reserved to www.Greenguideds.persianblog.ir