International Green Guides of Iran

                                Under the license of "Tourguides Association of Fars Province"

                                Shiraz, Fars Prov., Iran

 

                                            

 
 

 توسعه صنعت گردشگری، سرآغاز توسعه پایدار در ایران 1400

 

 

توصیه به تمام دوستان - اینجوری نمی شه....

دوستان دو بیت از حافظ می گم، دیگه تمام، نه تایید می خوام نه رد، مطلب یا پیام بعدی در مورد مباحث علمی باشه وگرنه پیام ها رو غیر فعال ... نمی کنم بابا بسه دیگه!

گرچه ما بندگان پادشهیم        پادشاهان ملک صبحگهیم

گنج در آستین و کیسه تهی       جام گیتی نما و خاک رهیم

و این

غرض از راهنمایی نقش است       کز ما باز ماند بجای

مگر جدیدا راهنمایی کند ظلمی روزی در حق استادان حافظا بسه دیگه

اگر دوستان دروس فنون راهنمای تور رو با نمره بالای 17 مثل من پاس کردن می تونن به انگلیسی برگردونن! منظورم اینه که پس معنیشم می دونین در این برهه از جنگ های داخلی!

دوستان روزی نیاد بگم ....

روزگاران را چه شد....    دوستداران را چه شد؟

آفرین! 

 

 

  
   

   آخرین یادداشت ها

 

تصاوير ماه

 

 

 

 

 

 

 

All rights Reserved to www.Greenguideds.persianblog.ir