International Green Guides of Iran

                                Under the license of "Tourguides Association of Fars Province"

                                Shiraz, Fars Prov., Iran

 

                                            

 
 

 توسعه صنعت گردشگری، سرآغاز توسعه پایدار در ایران 1400

 

 

کوروش بزرگ: در پاسارگاد؛ نخست کودکستان و بعد تالار پذیرایی

«فردریک فروبل» آموزشگر بلندآوازه آلمانی و موسس کودکستانهای تازه  کیندرگارتن( Kindergarten) در جهان 21 آوریل 1782 به دنیا آمد و در تالیف خود «تاریخ عمومی آموزش و پرورش» نوشت که ایرانیان در قرن ششم پیش از میلاد مبتکر ایجاد کودکستان و دبستان برای کودکان و نوجوانان پسر بودند.
به نوشته فروبل، در مدارس ایران باستان به کار «پرورش» توجهی بیشتر می شد . از جمله راستگویی، نّیت خوب داشتن و کار خوب انجام دادن، احترام به سالخوردگان، دفاع از وطن، تیراندازی، سواری، شنا و کوهنوردی. در کودکستانها و دبستانهای ایران باستان به نوباوگان تاکید می شد خدا انسان را نیافریده که نسبت به انسان دیگر ظلم و تعدی و بدگویی کند. شادی جاویدان نتیجه نیکوکاری، خدمت و درستکاری است.
فروبل ایرانیان باستان را همانند سایر آرین ها، تنها انسانهای روی زمین نوشته است که بت پرست نبودند و بت پرستان و معتقدان به خدایان متعدد را انسان هوشمند و کامل نمی پنداشتند حتی یونانیان را که خدایان زنانه و مردانه هم داشتند و صحرانشینان که از سنگ و چوب برای خودشان بت می ساختند و این بتان دست سازشان را پرستش می کردند! و....
فروبل نوشته است: کوروش بزرگ پیش از ساختن تالار پذیرایی در پاسارگاد، خواسته بود که در این شهر (پایتختش)، نخست و ترجیحا به حد کافی کودکستان و دبستان بسازند. پارسیان باستان این شهر را «پاتراگاد» تلفظ می کردند و «پاسارگاد» تلفظ یونانی آن است که جهانی شده است. 

 

نقش برجسته منصوب به ذوالقرنین( کوروش بزرگ) بر درگاه کاخ پاسارگاد

 

هاله ادریسی

 

  
   

   آخرین یادداشت ها

 

تصاوير ماه

 

 

 

 

 

 

 

All rights Reserved to www.Greenguideds.persianblog.ir